Praktyczne porady dla matek i ojców. Przeczytaj, co powinni wiedzieć rodzice o zdrowiu dziecka.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

KZM jest chorobą zakaźną, przenoszoną na ludzi g łównie przez zakażone kleszcze, które są nosicielami tej choroby.

Zarazić się można także drogą pokarmową, na przykład pijąc niepasteryzowane mleko .

    KZM występuje endemicznie na obszarze co najmniej 27 krajów europejskich i niektórych krajów azjatyckich. W Polsce rejestruje się rocznie około 300 przypadków KZM, wydaje się jednak, że dane te są niedoszacowane. Rejonem największego ryzyka KZM w Polsce są województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie; w ostatnich latach wykryto nowe ogniska tej choroby w województwie małopolskim, pomorskim i świętokrzys kim. Przebywanie w innych województwach wiąże się z mniejszym ryzykiem , ale nie wyklucza zachorowania na KZM. KZM może powodować zapalenia opon mózgowo9rdzeni owych lub mózgu, w niektórych przypadkach dodatkowo zapaleniem rdzenia kręgowego. Przebieg choroby zależy od podtypu wirusa i wieku chorego. Śmiertelność wśród osób zakażonych typem europejskim, który wywo łuje zachorowania o lekkim przebiegu, wynosi około 1%, a w przypadkac h wywołanych typem dalekowschodnim – 15–20%. Większość zachorowań o ciężkim przebiegu, niezależnie od podtypu wirusa, występuje u osób pow yżej 50. roku życia. Według różnych źródeł, u 35–58% chorych na KZM rozw ijają się powikłania w postaci poważnych następstw neurologicznych, które mogą prowadzić do trwałego pogorszenia jakości życia.

    Hospitalizacja trwa od kilku dni do kilku miesięcy, u niektórych pacjentów leczenie i rehabil itacja trwają nawet kilka lat. Poważne następstwa (porażenie, niedowłady, zaburzenia w sferze psychicznej) częściej występują u dorosłych niż u dzieci.

O mnie

Marek Pleskot

Jestem pediatrą od ponad 30 lat. Przez 14 lat uczyłem studentów i specjalizujących się lekarzy w Warszawskiej Akademii Medycznej, od 22 lat prowadzę gabinet pediatryczny w Podkowie Leśnej. Wiem o co pytają rodzice i wiem czego zwykle nie zdążą wytłumaczyć inni lekarze.

Popularne porady

Lepiej być optymistą czy pesymistą?

 Niektórzy uważają, że pesymiści żyją dłużej

SUKCES z wyboru

Góra górze nierówna

© 2015 pediatraodpowiada.pl. Porady dla rodziców i opiekunów dzieci